Hoe kies ik mijn partner? Afhankelijkheid in relaties.

love-1375481_1280

 

 

 

 

Hoe kies ik mijn partner?

Als ik om me heen kijk zie ik steeds meer relaties uit elkaar vallen. Waar dient dit alles voor? Zouden al die worstelingen en strijd dan toch een bedoeling hebben. En waarom gaan mensen uit elkaar en herhalen ze in de volgende relatie weer dezelfde lessen? Er zijn verschillende krachten werkzaam. De ziel kiest een partner uit waarbij de uitdaging zo groot mogelijk is en is afgestemd op de mogelijkheden die je hebt. Dit kan ook te maken hebben met een vorig leven waarin onuitgewerkte zaken nog afgemaakt dienen te worden. Al het leven moet uiteindelijk terugkeren naar de bron en in harmonie zijn. Iedere relatie zal uiteindelijk in evenwicht en liefde moeten zijn.

 

Wat gebeurd er in een relatie als hogere en lagere afstemming samenkomen?

Waarom kiezen we nu juist die ene persoon als onze partner en wat gebeurd er als hogere en lagere afstemming samenkomen? Ieder van ons komt met een blauwdruk naar de aarde. Dat wil zeggen dat je gedurende al je levens je geestelijk ontwikkeld. Het doel van al die levens is om jezelf in alle facetten te leren kennen en te leren liefhebben.  En waar wordt je het meest uitgedaagd? In je relaties met mensen en met name in je partnerrelatie.

In onze relaties trekken we meestal een partner aan die of verder (hoger) of minder (lager) geestelijk ontwikkeld is als wijzelf.  Het een is niet beter dan het ander, het is meer een manier om het uit te leggen. Meestal liggen hier karmische wetten aan ten grondslag.

Als hoger afgestemde wordt je uitgedaagd om de ziel die nog minder ver ontwikkeld is geestelijk op te trekken. Het vraagt veel bewustzijn en zelfreflectie omdat de triggers waarmee je te maken hebt groot zijn. Als hoger afgestemde bezit je een diep en verfijnd voelen en een lagere trilling veroorzaakt storing en raakt eigen onverwerkte pijn aan.  Het kan gebeuren dat je door de trilling van de ander mee afdaalt en jezelf in je verfijnde afstemming kwijtraakt. Vaak wordt je ook geconfronteerd met diepere angsten omdat je zelf leeft in een verfijnde afstemming.

Als lager afgestemde heb je de kans te leren en te groeien naar een hogere graad van afstemming, mits je partner bewust is van het hogere doel van de relatie. Ook de lagere graad krijgt te maken met triggers. Hoog afgestemde zielen kunnen hoge eisen hebben, perfectionistisch zijn en verstoord raken door grovere energieën. Door de hogere trilling wordt ook alles wat nog in lagere trilling is aangeraakt. Onverwerkte pijn uit dit en vorige levens wordt aangeraakt om geheeld te worden.

De kracht van het innerlijk kind.

Onverwerkte pijn uit dit en vorige levens doet mee in de partnerkeuze. Het behoeftige kind en het verlangen naar eenwording met de ander, compleet te voelen is een belangrijke drijfveer in de keuze van een partner. Het gemis uit de kindertijd wil vervuld worden. Na verloop van tijd merk je dat je partner lijkt op je vader of je moeder en precies die pijnpunten aanraakt die voor jou het meest kwetsbaar zijn.  Je voelt je verraden. Dat juist je partner aan wie je vertrouwen hebt gegeven , je beschaamd, vernederd of kwetst. Langzamerhand trek je terug of gaat juist de strijd aan met als gevolg dat je steeds minder verbonden voelt met jezelf en de ander.

De kracht van het innerlijk kind is groot. Als er een sterk gemis is wil je graag dat de ander veranderd. Ook al weet je met je hoofd dat het zo niet werkt. Hoe vaak treed dit verlangen toch op? Ik wil in liefde zijn zeg je, ik ben een spiritueel persoon en het volgende moment loop je te schreeuwen of je vervalt in de rol van behager of criticus. Eronder ligt je pijn van het gekwetste kind.  Velen van ons zijn zich niet bewust van de vervloeiing ( identificatie) waarin ze leven. Onbewust denk je, ik heb er toch recht op. Ik verdien liefde, ik ben het toch waard. Maar ben je bewust van dat kleine meisje of jongetje die zich onwaardig voelt, zichzelf slecht vind of niet de moeite waard ?

Liefdevol naar jezelf.

Bewust zijn is de eerste stap.  De weg naar zelfstandigheid is het leren aanvaarden en voelen van delen in jou die nog afhankelijk zijn. Contact maken met je angst voor verlating of voelen dat je afhankelijk bent van de goedkeuring van anderen. Liefdevol aanvaarden dat die gevoelens in je zijn en er zorg voor gaan dragen. Het zijn onverwerkte stukjes uit je kindertijd die  er toen niet konden zijn. Het je ermee verbinden maakt dat je stapje voor stapje loskomt uit afhankelijkheidsrelaties en er ruimte komt voor echt contact.

Hoe vaak hoor ik niet het oordeel over afhankelijkheid in relaties. Je moet leven vanuit de bron en zelfstandigheid. Voor velen is dit een veel te hoog doel en komen in zelfverwijt en oordeel. Ik doe het niet goed want ik ben afhankelijk. Erken het eerst. Dat je afhankelijk mag zijn. Dat is de weg naar volwassenheid en zelfstandigheid. Je aanvaard jezelf zoals je bent. Je leert liefdevol te zijn naar jezelf.

Luisteren.

Je kunt dit alleen doen of met je partner. Als je samen erkent dat je in een afhankelijkheidsrelatie bent kun je elkaar gaan helpen om te groeien naar een liefdevolle en gezonde relatie waarin ieder op eigen benen staat. Dit doe je door te luisteren en de kwetsbaarheid van jezelf en de ander te aanvaarden . Dat je luistert naar de pijn van de ander zonder dat je het hoeft op te lossen.

Zoals mijn begeleider eens zijn ; je gaat niet alleen een relatie aan met je partner maar ook een relatie aan met de getraumatiseerde kinderen in je partner.

Het geestelijk denken.

Als je in de pijn zit naar elkaar dan raakt je geestelijk denken vertroebeld. Je kunt de ander niet meer zien zoals hij werkelijk is en je projecteert je gevoelens op hem of haar. Neem dan eerst tijd voor jezelf en maak contact met je eigen pijn en erken het. Wordt zachter en stem je vanuit die zachtheid af op wat je voelt en ervaart.

Het geestelijk denken kijkt vanuit liefde, begrip en ziet de ander zoals hij is. Er is geen oordeel. Er is wel een scherp inzicht en bewustzijn over de betekenis van de relatie waarin je bent. Je ziet het hoger plan van je relatie.

Liefdevolle groet,  Rene

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *